Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w Jubileuszowej XXV Konferencji „Nowoczesne Metody Instrumentalne w Analizie Śladowej”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 12-13 grudnia 2022 r. Konferencja organizowana jest przez Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz firmę INTERTECH POLAND.

Obrady będą miały miejsce w gmachu „Alchemium” Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej (Łódź, ul. Żeromskiego 114).

Konferencja dotyczyć będzie najnowszych technik pomiarowych w analizie śladowej i izotopowej oraz zagadnień związanych z przygotowaniem próbek do analizy laboratoryjnej i terenowej, kontrolą jakości wyników analitycznych, metrologią jak również chemią sądową i kryminalistyką.


Konferencja dedykowana jest pamięci prof. Tadeusza Paryjczaka,
wieloletniego Przewodniczącego Komitetu Naukowego konferencji

Prof. Tadeusz Paryjczak całe życie zawodowe związał z Wydziałem Chemicznym, którym kierował przez kilkanaście lat. Stworzył wiodący w kraju i poza granicami kierunek badawczy: adsorpcji i katalizy. Został uhonorowany godnością doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Został odznaczony, między innymi, Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Nagrodą Naukową Miasta Łodzi oraz Złotą Honorową Odznaką SiTPChem. Otrzymał medale: im. Andrzeja Waksmundzkiego, im. Wojciecha Świętosławskiego, im. Ignacego Mościckiego, im. Marii Skłodowskiej-Curie, a także medale za zasługi dla politechnik: Szczecińskiej, Wrocławskiej, Rzeszowskiej, Krakowskiej oraz swojej macierzystej Politechniki Łódzkiej. Ostatnie lata swojej pracy zawodowej prof. Tadeusz Paryjczak poświęcił zagadnieniom zielonej chemii, stanowiącej nowe podejście do ochrony środowiska. Profesor jest współautorem pierwszej w Polsce monografii „Zielona chemia” (2005).

 Komitet organizacyjny

 
Konferencja została objęta patronatem honorowym JM Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dra hab. inż. Krzysztofa Jóźwika

oraz patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Patronat medialny:

W programie spotkanie towarzyskie - Klub Broadway18, gdzie wystąpią zespoły „Hot Plasma Orchestra”, „Kwiat Jabłoni” i zaproszeni Goście.